top of page

OXY A-Z 

สรรพคุณ :

กุ้ง : รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ เช่น Vibrio spp. และ hydrophilia , Pseudomonas spp. เป็นต้น

ปลา : รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ เช่น Aeromonas hydrophilia , Pseudomonas spp. และ Vibrio spp. เป็นต้น

อ๊อกซี่ เอแซท (OXY A-Z)

฿700.00ราคา
 • ราคารวมค่าบริการจัดส่ง

  1 กระปุก 800 บาท

  2 กระปุก 1,500 บาท

  3 กระปุก 2,200 บาท

  6 กระปุก 4,300 บาท

  1 ลัง (24 กระปุก) 17,100 บาท

 •  

  ติดต่อเราที่ Line : arinchai75

  Facebook : www.facebook.com/wiroteag

bottom of page