top of page

BIODINE-97

สารปรับสภาพน้ำ ป้องกันตัวแดง ทอร่า

คุณสมบัติ

- ป้องกันและรักษาการติดเชื้อภายนอกจากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตัวแดงดวงขาว เชื้อไวรัส โปรโตซัว

- ไม่มีพิษต่อสัตวืน้ำและผู้ใช้ ไม่มีสารตกค้างในบ่อและตัวกุ้ง

ไบโอดีน-97 (BIODINE-97)

฿400.00ราคา
 • ราคารวมค่าบริการจัดส่ง

  1 ขวด 500 บาท

  2 ขวด 900 บาท

  3 ขวด 1,350 บาท

  6 ขวด 2,600 บาท

  12 ขวด (1ลัง) 4,800 บาท

 •  

  ติดต่อเราที่ Line : arinchai75

  Facebook : www.facebook.com/wiroteag

bottom of page